ZARZĄDZANIE WYWIERANYM WRAŻENIEM

Inne wykorzystujące koncepcję autoprezentacji podejście do facylitacji społecznej opiera się na przesłance, że ludzie starają się przedstawić siebie z jak najlepszej strony, by wzbudzić korzystne wrażenie. Obserwatorzy współdziałający mogą nie tylko motywować osoby do dużego wysiłku, ale też wzmacniać poczucie zakłopotania, kiedy wykonanie zadania zakończy się porażką. Jest ona mniej prawdopodobna w przypadku łatwego zadania, dlatego podwyższona motywacja może wystarczyć, by wykonanie było wysokiej jakości. Trudne zadania często prowadzą do niepowodzeń, przy­najmniej na początku. Zakłopotanie wywołane taką porażką może powodo­wać stres i przeszkody poznawcze, które psują jakość wykonania. Zacyto­wane wcześniej badania Bonda (1982) zostały przeprowadzone z wykorzy­staniem tych założeń. A zatem lęk przed oceną, który wcześniej był omawiany jako poprze­dzający pobudzenie, również odgrywa ważną rolę w prezentacji „ja”. Bau- meister (1982) popiera ten argument, dowodząc, że pragnienie zrobienia dobrego wrażeniajest fundamentalnym motywem i że lęk przed negatywną oceną pojawia się za każdym razem, kiedy dana osoba martwi się, czy zdoła włas’ciwie zaprezentować swoje „ja”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *