WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

Geen (1989) zaproponował model procesów związanych z facylitacją społeczną, który podsumowuje większość problemów poruszonych w tej dyskusji . Model opiera się na paru założeniach. Po pierwsze, wszystkie sytuacje społeczne są źródłem pewnych wskazówek informujących daną osobę, że powinna dołożyć starań, aby dokonać pozytywnej autoprezentacji. Niektóre sytuacje zawierają silne sygnały, np. wcześniej odniesiony sukces (np. Geen, 1979) lub zadania mogące wywołać zakłopo­tanie (np. Berger i in., 1981). Inne sytuacje zawierają słabsze sygnały. Po drugie, kiedy pojawiają się silne bodźce do autoprezentacji, dana osoba doświadcza lęku przed oceną, któremu towarzyszy zachowanie obliczone na uniknięcie wywołania złego wrażenia (np. strategiczna autoprezentacja lub powstrzymanie od reakcji). Po trzecie, kiedy sygnały autoprezentacji są słabsze, dominującą reakcją będzie niepewność lub rozproszenie uwagi. Te zaś spowodują przeładowanie poznawcze. Lęk przed oceną może oprócz efektów w postaci autoprezentacji prowadzić do przeciążenia poznawczego. Wpływ lęku związanego z autoprezentacją, powstrzymania reakcji i prze­ciążenia poznawczego na facylitację społeczną lub zahamowanie wykona­nia omówiono już wcześniej .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *