W WARUNKACH GRUPOWYCH

Próżniactwo społeczne, kiedyś uważane ze efekt utraty motywacji spo­łecznej w warunkach grupowych, teraz wydaje się formą unikania, spo­wodowanego przez zadania nieciekawe i nie angażujące. Bierność zostaje zmniejszona lub wyeliminowana przez ustalenie warunków, które usuwają anonimowość osób badanych lub przypominają im o pewnych standardach zachowania dotyczących danej aktywności. Koncepcja, iż wprowadzenie grupowych, społecznych lub osobowych standardów wzmacnia motywację, jest zbieżna z pewnymi teoretycznymi sformułowaniami odnoszącymi się do „ja”. Na przykład Breckler i Greenwald (1986) zasugerowali, że wybie­ramy swoje zachowanie, aby zapewnić sobie pożądany wizerunek własnego „ja”, aby zrobić dobre wrażenie na innych ludziach lub dostosować się do standardów ważnych grup odniesienia. Człowiek unika próżniactwa społecz­nego pomimo małej motywacji do wykonywania zadania z powodu waż­nych osobowych, społecznych i zbiorowych standardów zachowania. Te trzy standardy mogą być z kolei produktami większego motywu nadrzęd­nego: potrzeby przynależności do zbiorowości społecznej. Aby to zrozu­mieć, musimy rozważyć podstawy motywacyjne lęku przed oceną, lęku społecznego i autoprezentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *