UŻYWANIE TERMINU

Należy podkreślić różnicę pomiędzy psychologicz­nym procesem głodu odwołującym się do teorii motywacji z jednej strony, a świadomym doznawaniem głodu z drugiej. To doznania głodu prawdopo­dobnie wywierają motywacyjny wpływ na zachowanie i właśnie te doznania próbują zmierzyć badacze za pomocą różnych skal i innych narzędzi.Termin „głód” będzie używany jako subiektywne do­świadczenie lub odczucie, związane z pragnieniem jedzenia i zdobyciem pokarmu. Z funkcjonalnego punktu widzenia głód wyraża się jako dokucz­liwe, denerwujące odczucie, którego obecność stale pobudza myśli o poży­wieniu i zjadaniu. Głód może być również utajoną skłonnością, która zostaje pobudzona pod wpływem bodźca w postaci pokarmu. Głód jest zatem czymś użytecznym i przypomina nam, że ciało potrzebuje pożywienia. W ten sposób można rozumieć czysto biologiczną funkcję głodu. Jak ważny jest głód w odczuwaniu apetytu? W jaki sposób czynniki fizjo­logiczne i środowiskowe wpływają na apetyt? Jaką rolę w zmianie natężenia lub rodzaju apetytu pełnią percepcja i postawy? Jak odżywianie wpływa na siłę gotowości dojedzenia, która stanowi istotę apetytu? Odpowiedzi na te pytania dostarczą podstaw dla zrozumienia apetytu jako zjawiska motywacyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *