PRZEŁADOWANIE BODŹCAMI

Przeładowanie bodźcami powoduje zawężenie skali wykorzy stania sygnałów, zarówno w przypadku zadań łatwych, jak i złożonych. Ale kiedy zadanie jest proste, zawężenie wygasza uwagę dotyczącą oderwanych czynników rozpraszających, jeśli natomiast jest skomplikowane, to ten sam proces prowadzi do wyeliminowania ważnych informacji z nim związanych. Tylko w kilku badaniach analizowano wpływ bycia obserwowanym na procesy związane z uwagą. Bruning. Capage, Kozuh, Young i Young (1968) zauważyli, że obserwowani przez eksperymentatora badani, którym wcześ­niej dano oderwane (a zatem potencjalnie rozpraszające uwagę) informacje na temat zadania, lepiej je wykonywali niż ci, których nie obserwowano. Dodatkowo zauważono, że bycie pod nadzorem przeszkadza tym badanym, którym dano dodatkowe, oderwane informacje. Te doświadczenia wskazu­ją, że bycie obserwowanym sprawia, iż badani w mniejszym stopniu ulegają wpływowi dodatkowych informacji niż pozostałe osoby. I tego właśnie należało się spodziewać przy założeniu, że podleganie obserwacji powoduje zawężenie uwagi do sygnałów centralnych. Geen (1976) otrzymał takie same wyniki jak Bruner i współpracownicy (1968). Dodatkowo zauważył, że różnice indywidualne w teście lęku wpływały na zawężenie wykorzysta­nia sygnałów. Te odkrycia sugerują, że przeładowanie poznawcze spowo­dowane obserwacją może się pogłębić pod wpływem lęku przed oceną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *