POWSTRZYMYWANIE REAKCJI

Lęk przed oceną powstający pod wpływem obecności innych może również wpływać na wykonanie, motywując jednostkę do powstrzymania się od zachowań społecznie niepożądanych. To zaś prowadzi do kilku skutków. Wykonany przez Matlina i Zajonca (1968) wczesny eksperyment dotyczący facylitacji społecznej udowodnił, że podczas zabawy w skojarze­nia badani podawali więcej prostych skojarzeń z danym wyrazem, kiedy ich obserwowano, niż kiedy byli sami. Choć to odkrycie interpretowali jako dowód przemawiający za teorią popędu, zważywszy na to, że mógłby on wzbudzać dominujące zwyczaje językowe kosztem podległych, kolejny eksperyment sugeruje inne wyjaśnienie. Powtarzając badania Matlina i Za­jonca, Blank, Staff i Shaver (1976) zauważyli, że podstawowa różnica pomiędzy badanymi obserwowanymi a tymi, którzy pracowali w samotno­ści, polegała na tym, że ci ostatni podawali znacznie więcej niespotykanych dziwacznych skojarzeń. Uznano, że wyniki dowodzą, iż obserwowani powstrzymywali się od osobliwych wypowiedzi po to, aby nie wzbudzać zdziwienia u obserwatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *