POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY

Teoria i badania dotyczące zarówno facylitacji społecznej, jak i społecz­nego próżniactwa prowadzą do wniosków, że lęk przed oceną jest ważnym motywem ludzkiego zachowania w warunkach społecznych. Każde zjawi­sko można zatem uważać za przejaw bardziej ogólnego wpływu lęku społecznego, który definiowano jako stan spowodowany przez motywa­cję w celu wywołania odpowiedniego wrażenia na innych oraz wątpliwości, czy uda się to zrobić (Schlenker, Leary, 1982). Aby go uniknąć, dana osoba przyjmuje różne strategie autoprezentacji i zarządzania wywieranym wra­żeniem, w nadziei na stworzenie pożądanego wizerunku i w konsekwencji utrzymanie wysokiej samooceny. A zatem przyjmuje taki kierunek działa­nia, który umożliwia jej pokonanie wątpliwości dotyczących pożądanego społecznego oddziaływania.Przykładem strategii zarządzania wywieranym wrażeniem w facylitacji społecznej może być zachowanie, kiedy osoba bardziej stara się po wcześ­niejszym sukcesie niż po niepowodzeniu, by odnieść sukces w obecności widowni (Geen, 1979, 1981). Człowiek ocenia, że dana sytuacja społeczna grozi zakłopotaniem, jeśli dojdzie do porażki, i w konsekwencji zwiększa wysiłki, aby tego uniknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *