OBAWY ZWIĄZANE Z AUTOPREZENTACJĄ A FACYLITACJA SPOŁECZNA

Skutki obecności innych wykraczają poza pobudzenie i przeładowanie poznawcze, ponieważ wywołują potrzebę zaprezentowania innym pożąda­nego i wyidealizowanego wizerunku samego siebie. W kilkunastu bada­niach udowodniono, że motywy autoprezentacji odgrywają ważną rolę. Wyniki tych badań cytuje się czasami jako dowód przeciw, opartemu na teorii popędu, wyjaśnieniu społecznej facylitacji. Prawdą jest, że otrzyma­nych rezultatów często nie można wyjaśnić za pomocą wspomnianego podejścia. Na przykład Bond (1982) zaplanował eksperyment, w którym teorie popędu i autoprezentacji powodowały dokładnie odwrotne do prze­widzianych skutki, i odkrył, że to teoria autoprezentacji tłumaczy facylitację społeczną. Inne badania (opisane poniżej), choć mniej bezpośrednio roz­strzygające porównanie obydwu teorii, dostarczyły dowodu na to, że w pew­nych warunkach teoria autoprezentacji tłumaczy wyniki, których nie można wyjaśnić za pomocą teorii popędu. Zaproponowano trzy koncepcje facyli­tacji społecznej, które wykorzystują teorię autoprezentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *