MOTYWACJA SPOŁECZNA

W ogólnym znaczenia termirjjmotywacja odnosi się do procesów doty­czących inicjacji (zapoczątkowania), nadawania kierunku i energii zacho­waniu danej osoby. Natomiast określenie motywacja, społeczna do­tyczy aktywacji tych procesów pod wpływem sytuacji, w których inni ludzie są w bliskim kontakcie z daną osobą. Zazwyczaj zakłada się, że sytuacja społeczna nie dostarcza wyraźnych wskazówek dla zachowania danej oso­by. Takie zagadnienia, jak: wpływ społeczny, perswazja, konformizm i wzmocnienie społeczne nie są zatem uważane za elementy motywacji społecznej.Badania nad motywacją społeczną rozpoczął Triplett (1898), który za­uważył, że kolarze pedałują z większą prędkością w towarzystwie innych rowerzystów, niż gdy jadą sami. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska Triplett zaproponował taką:ktoś inny może… być (dla osoby) sposobem uwolnienia lub wyzwolenia energii nerwowej, której ona sama nie potrafi z siebie wyzwolić. W pierwszym eksperymencie dotyczącym tego „dynamogenicznego zja­wiska” uczony udowodnił, że badani wykonywali zadania polegające na krę­ceniu korbą znacznie intensywniej, kiedy towarzyszyła im inna osoba wyko­nująca to samo zadanie, niż kiedy byli sami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *