LĘK PRZED ŚMIERCIĄ

Powstrzymywanie społecznie niepożądanych reakcji może być również widziane jako zachowanie obliczone na uniknię­cie możliwości wywarcia złego wrażenia, a więc i uniknięcie lęku społecz­nego. Spowodowane lękiem przed odsłonięciem lub przed niezgodnością z przyjętymi standardami tłumienie pragnienia zachowania bierności w grupie podczas nudnego zadania można również interpretować jako zachowanie skierowane na unikanie lęku. Dlaczego lęk przed wywarciem złego wrażenia miałby być tak silnym motywem zachowań indywidualnych? Jedno z wyjaśnień mówi, że ludzie pragną zrobić dobre wrażenie, aby uniknąć odrzucenia lub wykluczenia z grupy. Człowiek ma silną potrzebę bycia akceptowanym i przyjętym do danej społeczności.Jednym z powodów potrzeby przyjęcia do zbiorowości może być to, że kultura, którą reprezentuje dane społeczeństwo, chroni przed skutkami uświadomienia sobie własnej kruchości i śmiertelności (Greenberg, Pysz- czynski, Solomon, 1986). Społeczeństwo dostarcza „dramatu kulturowe­go”, który nadaje życiu znaczenie i bez którego człowiek doświadczałby potwornego lęku egzystencjalnego. Dana osoba ma zatem motywację do odgrywania przyjętej roli w tym dramacie. Spełnienie standardów przynosi aprobatę, społeczną akceptację i zwiększa poczucie własnej wartości; nato­miast nieumiejętność dorównania standardom i niepowodzenie w spełnie­niu społecznych oczekiwań prowadzi do odrzucenia. Unikanie porażek i powstrzymywanie społecznie niepożądanych działań stanowi tylko część zbioru motywacji wzbudzanych przez lęk przed śmiercią i nieistnieniem. Ten sam motyw wywołuje również pozytywne prospołeczne zachowania skierowane na podkreślanie i wzmacnianie znaczenia zwyczajów i wymagań społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *