KONCEPCJA ALTERNATYWNA

Koncepcją alternatywną do obydwu hipotez (dotyczących samej obec­ności i lęku przed oceną) jest pogląd, iż obecność innych odrywa daną osobę od zadania i w ten sposób wywołuje konflikt reakcji. Konflikt ten z kolei prowadzi do pobudzenia lub popędu. Baron i jego współpracownicy poka­zali w licznych badaniach (np. Baron, Moore, Sanders, 1978), że przewi­dziane skutki facylitacji społecznej pojawiają się w obecności audytorium i że w takich warunkach badani doznają rozproszenia uwagi z powodu obserwatorów. W wielu badaniach trudno było odróżnić skutki oderwania uwagi od efektów facylitacji społecznej, ale w jednym z eksperymentów udało się je oddzielić. Wyniki tego eksperymentu (Groff, Baron. Moore, 1983) wyraźnie potwierdzają hipotezę konfliktu z powodu rozproszenia uwagi. Spekulując na temat możliwych przyczyn tego, że „sama obecność” innych wywołuje zwiększone pobudzenie, Zajonc (1980) rozwinął swoje wcześniejsze stanowisko, sugerując, że społecznie wywołany popęd może być produktem niepewności. Obecność innych zakłada możliwość dzia­łania z ich strony. Dlatego dana osoba musi stale śledzić możliwe zmiany w otoczeniu spowodowane zachowaniem innych osób. Takich działań często nie da się przewidzieć i dlatego mogą wywoływać niepewność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *