KILKA EKSPERYMENTÓW

Trzecią linię badań łączących obecność widowni z reakcją zahamowania stanowiło kilka eksperymentów przeprowadzonych przez Geena (1985, 1987), dotyczących związku pomiędzy lękiem przed oceną a pasywnym unikaniem. Najważniejsza z hipotez postawiona w tych badaniach mówiła, że kiedy ludzie czują lęk w sytuacji oceniania i nie mogą fizycznie opuścić danego miejsca, powstrzymują się lub tłumią swoje reakcje, próbując unikać popełnienia błędów. Jeśli obecność innych wzbudza lęk przed oceną, jedną z reakcji może być zachowanie ostrożności przy odpowiedziach, co znajdu­je odzwierciedlenie w małej ich liczbie. Co więcej, ponieważ złożone trudne zadania wzbudzają większy lęk niż zadania proste, najwięcej przy­padków powstrzymywania reakcji powinno się zdarzyć przy zadaniach trudnych. To prowadziłoby do stosunkowo słabego wykonania, podczas gdy w przypadku zadań łatwych umiarkowane powstrzymywanie reakcji nie miałoby takiego wpływu. A nawet nieco wolniejsze tempo reakcji mogłoby ułatwić skupienie uwagi na prostych zadaniach, ponieważ dana osoba nie rozpraszałaby się własnymi działaniami, to zaś mogłoby prowadzić do lekkiej poprawy wykonania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *