DORÓWNYWANIE DO STANDARDU

Z tej perspektywy wydaje się, że brak próżniactwa społecznego reprezentuje szczególny przykład powstrzymywania reakcji w warunkach lęku przed oceną, podobnie jak wykazano w omówionych powyżej badaniach. Trzecie wyjaśnienie próżniactwa społecznego dotyczy koncepcji dorów­nywania do standardu. Zakłada ona, że lęk związany z możliwością bycia ocenianym przez eksperymentatora powoduje, że dana osoba stara się dostosować swoje wykonanie do ustalonego przez niego standardu (do­równywania unika się w warunkach próżniactwa społecznego). Kilka ba­dań dodatkowo pokazało, że nawet kiedy nie ma sygnałów świadczących o  ocenie ze strony obserwatora, próżniactwo społeczne może być wy­eliminowane przez odwołanie się do innych widocznych standardów, do których mogą być porównane wyniki danej osoby. Nie muszą to być standardy społeczne. Harkins i Szymański (1988, 1989) odkryli, że samo przypominanie członkom grupy o osobowych normach wykonania dotyczą­cych badanego zachowania wystarczyły, by wyeliminować próżniactwo społeczne. Uzyskali ten sam wynik, przypominając testowanym o stan­dardach grupowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *