AUTOMATYCZNE KONTROLOWANIE

Podobne podejście do społecznej facylitacji i zahamowania zapropono­wali Manstead i Semin (1980), którzy zwracali uwagę na różnice między automatycznym a kontrolowanym przetwarzaniem informacji. Przetwarza­nie automatyczne rozwija się wraz ze wzrostem znajomości zadania i towa­rzyszącej temu zmniejszającej się potrzebie utrzymania uwagi. Kiedy wy­konanie staje się rutynowe, nie mapotrzeby skupiania uwagi. Przetwarzanie kontrolowane pojawia się wtedy, gdy wykonanie nie jest jeszcze rutynowe i wymaga ciągłej uwagi. Wynika to z faktu, że przetwarzanie automatyczne nie jest ograniczone pojemnością uwagi, natomiast kontrolowane jest. Man­stead i Semin (1980) sugerują, że wykonanie nowych lub skomplikowanych zadań, wymagające znacznego przetwarzania kontrolowanego, jest osłabio­ne przez obecność innych, którzy również wymagają poświęcenia uwagi. Wykonanie łatwych, znanych lub wyuczonych zadań, które są przetwarzane automatycznie, nie ulega osłabieniu przez podobne żądania. Obecność innych może nawet pobudzić skupienie uwagi na zaniedbywanych sekwen­cjach zachowania i spowodować lepsze jego wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *